Loes Madern Massage Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Loes Madern Massage. In dit document wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Loes Madern Massage

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Loes Madern, Loes Madern Massage

 

Loes Madern Massage

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Loes Madern Massage. Loes Madern Massage is een massagepraktijk, en richt zich op ontspanningsmassage, Thaise Yogamassage, en het begeleiden bij het vinden van meer ontspanning tijdens ziekte.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Loes Madern Massage verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Loes Madern Massage, neem dan gerust contact op!

info@loesmadern-massage.nl | 06 18433031 Nicolaistraat 15 | 3781 NC | Den Haag
Btw-nr. NL106301391B01| KVK-nr. 71126651

Loes Madern Massage is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Loes Madern

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Loes Madern Massage. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Loes Madern Massage stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.  Je hebt hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming aan mij gegeven om je naam en e-mailadres hiervoor te gebruiken. Bij het maken van je eerste afspraak via de boekingssoftware wordt je ook gevraagd of je toestemming geeft voor het toezenden van een nieuwsbrief.

 1. Gegevens bij boeken behandeling

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij een boeking maakt bij Loes Madern Massage.  Dit gebeurt zowel bij het online boeken, als bij contact via telefoon, e-mail of persoonlijk. Ik vraag je hier om naam, e-mailadres en telefoonnummer om te weten met wie ik een afspraak heb, om e-mails te versturen met betrekking tot jouw boeking (zoals afspraakbevestiging of betaalverzoek) of om telefonisch contact op te kunnen nemen als zich een wijziging voordoet. Je adres bewaar ik als extra veiligheidsmaatregel. Ik werk tenslotte vanuit mijn eigen huis in 1-op-1-contact met jou. Om jouw identiteit te bevestigen ben ik niet gemachtigd om je ID-kaart te vragen. Je adres geeft mij iets meer zekerheid dat je ook bent wie je daadwerkelijk zegt te zijn.

 1. Analytics

De website van Loes Madern Massage verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

3.

Ontvangers

De gegevens die Loes Madern Massage ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. SARA SalonSoft

De boekingen worden beheerd in een applicatie van SARA SalonSoft. Ook mijn nieuwsbrieven worden verstuurd via SARA SalonSoft. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een boeking maakt, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam, telefoonnummer en adres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen SARA SalonSoft. Met SARA SalonSoft heeft Loes Madern Massage een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin staat omschreven hoe SARA SalonSoft jouw privacy waarborgt.

 1. VDX

De e-mail van Loes Madern Massage wordt gehost bij VDX. Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van VDX. Met VDX heeft Loes Madern Massage een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin staat omschreven hoe VDX jouw privacy waarborgt.

 1. Jortt

Jortt is het online boekhoudprogramma waar Loes Madern Massage gebruik van maakt. In Jortt wordt jouw factuur met daarop je voor- en achternaam en je boekingsgegevens bewaard. Loes Madern Massage heeft met Jortt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin staat omschreven hoe Jortt jouw privacy waarborgt.

 

4.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Loes Madern Massage, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer en adres worden opgeslagen in SARA SalonSoft. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Voor de nieuwsbrief kun je je ieder moment uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief. Je gegevens staan dan nog wel in ons  systeem. Je kunt je gegevens door mij laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@loesmadern-massage.nl

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Loes Madern Massage via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 1. Jortt

Binnen Jortt worden jouw gegevens zo lang bewaard als is vastgesteld door de Belastingdienst.

 

5.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Loes Madern Massage of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Loes Madern Massage privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Loes Madern Massage vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Loes Madern Massage. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Loes Madern Massage. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Loes Madern Massage vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Loes Madern Massage niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Loes Madern Massage jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@loesmadern-massage.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Loes Madern Massage verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Loes Madern Massage via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Loes Madern Massage de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Loes Madern Massage met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Loes Madern Massage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Loes Madern Massage dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Loes Madern Massage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@loesmadern-massage.nl | 06 18433031 Nicolaistraat 15 | 3781 NC | Den Haag
Btw-nr. NL106301391B01| KVK-nr. 71126651